Условие:

124 Какую часть составляет:
а) 1 см от 1 м; 1 м от 1 км; 1 мм от 1 см; 1 дм от 1 м;
б) 1 г от 1 кг; 1 кг от 1 т; 1 кг от 1 ц; 1 мг от 1 г?

Решение - 124 - Задания:

Решение 1