Условие:

157 Сравните:
а) 1/3 и 0,5;
б) 1/7 и 0,4;
в) 0,75 и 4/5;
г) 0,25 и 1/4;
д) 4/9 и 0,4;
е) 1/25 и 0,03.

Решение - 157 - Задания:

Решение 1