Условие:

234 а) 8,9 : 0,4;
б) 3,08 : 0,05;
в) 0,2106 : 3,9;
г) 1,23 : 0,6;
д) 11,1 : 0,04;
е) 0,04 : 2,5.

Решение - 234 - Задания:

Решение 1