Условие:

261 Округлите до единиц:
а) 38,459;
б) 105,83;
в) 0,963;
г) 30,782;
д) 9,5004;
е) 29,48.

Решение - 261 - Задания:

Решение 1