Условие:

570 Решите уравнение:
а) 20 + х = 18;
б) 5 — x = 10;
в) х - 6 = -11;
г) х + 4 = -1;
д) 5 — х = -3;
е) x - (-4) = 0;
ж) -9 + х = 5;
з) -7 - х = 4;
и) х - (-2) = 1.

Решение - 570 - Задания:

Решение 1